• Verbouwingsplannen

   

  Al vele jaren bestaat de wens om onze cantine op te knappen.  Daarnaast wordt er ook nadrukkelijk 

  gezocht naar besparingsmogelijkheden op energie en hebben we het voorbije voorjaar een gevalletje
  stormschade op ons terras mogen "begroeten".

  Inmiddels is besloten om dit alles in een keer aan te pakken en, zoals het zich nu laat aanzien, in de
  periode half dec. t/m half jan.

  Voorbije maanden is er een discussiegroep samengesteld en bijeengeroepen samengesteld uit afvaardigingen van het bestuur, de Club van Honderd, het jeugdbestuur, de cantinecommissie en
  enkele deskundigen.
  In deze groep zijn ook allerlei idee├źn gespuid en suggesties gedaan voor uitvoering, materiaalkeuzes,
  aankoopmogelijkheden, enz.   De komende maanden zal deze groep nog enkele keren bijeen komen om ook verder over o.a. de inrichting van de cantine te praten.

  Daarnaast heeft Erik Mouwen een aantal mogelijkheden ontwikkeld op het gebied uitvoering en
  materiaal verschaffing. Hij is hier al redelijk ver mee en zal dit de komende maanden afronden.

  Zonder op de details in te gaan, staan de volgende veranderingen op de rol, t.w.

  • Vervanging  bar in een andere vorm incl. koelvoorzieningen en opslagmogelijkheden

  • Cantineplafond renoveren

  • Cantineverlichting renoveren

  • Cantinevloer van nieuwe bedekking voorzien

  • Dubbele deuren in schuinstaande wand naar terras aanbrengen

  • CV in cantine aanpassen

  • Geheel nieuw terrasdak met 2 lichtkoepels er in

  • 20 Zonnepanelen op terrasdak plaatsen

  • Ca. 100 m2 plat dak van nieuwe bitumenlaag voorzien

  • Alle verlichting in en rond onze gebouwen van LED-lampen voorzien

  • Waar nodig nieuwe armaturen plaatsen voor LED-lampen

  • In diverse ruimten bewegingsschakelaars aanbrengen

  • Alle bossages onder terrasdak en voor cantineraam verwijderen

  • Deze ruimte opnieuw inrichten met bestratingsmateriaal

  Uiteindelijk is dan in 1 actie een hele grote slag gemaakt op het gebied van onderhoud en 
  energiebesparing.  Voor de energiebesparende maatregelen is inmiddels een mooie rijkssubsidie
  ontvangen.
  Al met al is de verwachting, dat we qua verbruik elektriciteit op "0" uitkomen door LED en 20 extra zonnepanelen  naast de 48 panelen, welke al een aantal jaren naar volle tevredenheid dienst doen. Voor de toekomst rest dan nog het "gas de deur uit te krijgen" qua energieverbruik.


  Het Bestuur.