• CLUB VAN 100

 • Eric van de Meijde

  Voorzitter

 • Nancy Timmer

  Secretaris

 • Ellen van Sintmaartensdijk

  Penningmeester

 • Jeroen Eerland

  Algemeen lid

 • Michel van Dien

  Algemeen lid

 • Luc Hubers

  Algemeen lid

 • DOEL VAN DE CLUB VAN 100

 • De Club van 100 is opgericht in ??. met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins.

  De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur en het Jeugdbestuur gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld.

  Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club van 100 toch ook duidelijk een sociale functie. Het is de bedoeling dat ongeveer een kwart van de inkomsten terugvloeit naar de leden zelf d.m.v. een drankje, een hapje en/of activiteiten voor de leden van de Club van 100 en/of leden van de club gedurende het seizoen.

  Het lidmaatschap van deze Club van 100 zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze voetbalclub.

 • KOSTEN EN BATEN CLUB VAN 100

 • Voor een bijdrage van €45,- per seizoen bent u al lid van de Club van 100

  Dit bedrag kunt u storten op ....... t.n.v. ....... Onder vermelding van uw naam (voor- en achternaam) en onder vermelding van de naam waarmee u in de kantine op het bord getoond wilt worden. 


 • REEDS GEREALISEERDE DOELEN

 • - 25 mei 2019: Buffet ter ere van seizoensafsluiting

  - 15 juni 2019: Sponsoring ten behoeve van verbouwing

 • INSCHRIJFFORMULIER

  Middels dit inschrijfformulier geeft u de Club van 100 een machtiging om aan het begin van het seizoen (1 september) €45,- van uw rekening af te schrijven t.b.v. de projecten te v.v. Abbenbroek gedurende een volledig seizoen. 

  Indien u uw lidmaatschap wilt beeindigen kan dat schriftelijk via  ....@......nl De automatische incasso voor het volgende seizoen zal daarmee opgeheven worden.