• High Five

 • Wat is High Five? 

  Binnen de gemeente Nissewaard is een team van 18 Combinatiefunctionarissen actief in wijken, scholen en verenigingen. De combinatiefunctionarissen zijn actief in de beleidsvelden sport, cultuur, natuur en milieu en sociaal cultureel.

  Hoofddoelstelling van de Combinatiefunctionarissen is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners en hun omgeving van de gemeente Nissewaard. Binnen het productenaanbod van de Combinatiefunctionarissen is dit vormgegeven met de naam: High Five.

 • High Five is de methodiek waarbij de thema’s: ontwikkeling, voeding, beweging, sociaal en maatschappelijk centraal staan.

  Met High Five worden inwoners, scholen, verenigingen en organisaties van Nissewaard maatschappelijk in beweging gebracht om met elkaar een sociaal netwerk te creëren zodat iedere inwoner zich kan ontwikkelen en zich gezond en veilig voelt in een steeds veranderende samenleving.

  Zowel de inwoners als organisaties weten elkaar te vinden, te stimuleren, te motiveren en zelfstandigheid te ontwikkelen.

 • Voorwaarden uitreiking High Five waardering