• De geschiedenis van vv Abbenbroek

   

  Na de oprichting van onze vereniging op 1 juni 1930, welke op initiatief van de toenmalige dorpsagent Vd Brink tot stand kwam, nam deze al snel een centrale plaats in binnen het verenigingsleven in het dorp Abbenbroek.
  Het veld waar men toen ging spelen was gelegen direct achter de huidige molen in Abbenbroek, maar reeds enige jaren later werd verhuisd naar de huidige locatie.
  Het ledental was klein en er werd nagenoeg altijd met 1 elftal gespeeld in de competitie, terwijl er nog geen jeugdafdeling bestond. Een groot aantal Bevaart'en en Luijendijk'en bemanden toen het elftal.
  Qua accommodatie was het duidelijk behelpen met de geringe middelen, welke beschikbaar waren in de crisisjaren voor en de jaren tijdens de oorlog.
  Enkele jaren na de oorlog begon er echter meer leven in de brouwerij te komen en kwam er meer lijn in de vereniging, waarbij ook de eerste trainer zijn intrede deed.
  Tussen de bedrijven door zorgde ook de watersnoodramp in 1953 nog voor een grote overlast, waarbij keet en veld ca. 2 meter hoog in het zoute water kwamen te staan. In 1957 kwam echter het eerste succes met een kampioenschap voor het eerste elftal en was de club inmiddels ook een juniorenelftal rijk.

  Tot 1 maart 1969 deed onze oude keet nog dienst. Stromend water was er niet, elektra ook niet. Na de wedstrijd een teiltje koud water uit de ton achter de keet om je te wassen en als het lang niet geregend had een teiltje uit , of gewoon een duik in de 'beuzem'. In de rust kwam Jan Brinkman met een ketel thee vanuit het cafe en als er genoeg volk was verkocht hij ook nog snoepgoed en limonade in de ruimte tussen de kleedkamers in. Rechts kleedkamer Abbenbroek, links de gasten.

  Na een tiental jaren "doorsukkelen" begon het dorp Abbenbroek uit te breiden en kwamen er meer nieuwe leden en jeugdleden.
  Vanaf dat moment kwam er bestuurlijke versterking en werd begonnen om de enorme achterstand weg te werken op accomodatiegebied mede in relatie tot ons omringende voetbalverenigingen. De gemeente begon ook haar steentje bij te dragen en middels zeer vele acties, welke trouwens heden ten dage ook nog keihard noodzakelijk zijn, werd van lieverlee een volwaardige accomodatie gerealiseerd. In 1969 werd het eerste echte clubgebouw opgezet en reeds 6 jaren later werd ditzelfde clubgebouw meer als het dubbele uitgebreid naar de huidige bestaande vorm. Tegelijkertijd werd in 1975 het totaal gerenoveerde 1e veld in gebruik genomen.
  In het jubileumjaar 1980 werd vervolgens het 2e veld aangelegd en werd de lichtinstallatie in gebruik genomen, waarna we als club qua accommodatie redelijk compleet waren.

  Ook op het sportieve vlak werd niet stilgezeten en werd de weg omhoog ingeslagen, t.w. kampioenschappen in '71 en '73, waarna de hoogste klasse binnen de toenmalige RVB werd bereikt.

  Symbolisch gezien en in het toenmalige perspectief was echter het winnen van de Jan de Bakker-bokaal het grootste kunststuk uit die jaren, waarbij Nieuwenhoorn (dat toen 4 klassen hoger speelde als Abbenbroek) aan de zegekar werd gebonden. Abbenbroek was (en bleef later) de enige RVB-ploeg, die dit (toen nog zwaarwegende) toernooi ooit won; alle grote "jongens" hadden toen het nakijken.

  In 1979 volgde overigens degradatie, waarna in 1982 weer promotie volgde naar de hoogste klasse in de RVB. In 1985 volgde uiteindelijk de grote stap naar de 4e klasse van de KNVB. 

  Na degradatie in 1990 werd 2 jaren later het verloren terrein weer herwonnen en inmiddels spelen we al weer geruime tijd in de 4e klasse, waarbij de eerste seizoenen telkens net het vege lijf gered kon worden en inmiddels de laatste 6 a 7 seizoen er regelmatig op de deur van de 3e klasse wordt geklopt via de nacompetities. Hopelijk zal dit binnenkort echter een keer gaan lukken!!

  In 2000 wist Abbenbroek nog een prachtige mijlpaal te behalen, n.l. het winnen van de Amstel VPR-Trophy, waarbij in de finale van dit eilandentoernooi op sensationele wijze weer Nieuwenhoorn beentje werd gelicht en de huidige 1e elftalgeneratie een vergelijkbare prestatie leverde als het elftal dat de eerdergenoemde Jan de Bakkerbokaal won.

  Bestuurlijk en organisatorisch heeft de vereniging de laatste decennia een flinke groei naar volwassenheid afgelegd. Dit is zeer zeker te danken aan het feit, dat meer en meer vrijwilligers hun steentje willen bijdragen in het verbeteren van de infrastructuur binnen de club. 
  De meest recente jaren hebben in het teken gestaan van het ontwikkelen van een commissiestructuur, waarin meerdere mensen uiteindelijk het zeer vele werk binnen de club behartigen en de kwetsbaarheid bij het wegvallen van vrijwilligerskrachten beter kan worden opgevangen. Dit proces is een kwestie van jaren en zal nog zeker enige tijd vergen.

  Daarnaast zijn er de laatste jaren extra financiele bronnen aangeboord, welke het mogelijk maken om in deze tijd, waarin we met een terugtredende overheidssteun en toenemende regelgeving c.q. opgelegde eisen/voorzieningen op het gebied van arbo, legionella, vestigingseisen, gebruiks- vergunningsaspecten (Volendam-effect), privatisering en onderhoud te maken hebben gekregen, toch te overleven.
  Mede door de steun van een aantal zeer belangrijke en trouwe sponsors zijn moeilijke periodes in de voorbije 20 jaren gepasseerd en bleef er duidelijk perspectief om de vereniging te doen voortbestaan.
  De Club van Honderd heeft pas in 1997 het levenslicht gezien, maar mag zich verheugen in een nog steeds stijgend ledental, dat inmiddels de 220 al ruim gepasseerd is. Deze Club van Honderd maakt het dan ook mogelijk, dat er nog steeds vernieuwingen of investeringen binnen de club kunnen plaatsvinden.
  Elders in deze website treft U overigens nadere informatie aan over dit onderwerp.
  Tevens heeft de club de organisatie van een jaarlijks dorpsfeest opgepakt. Vanaf 1999 vindt jaarlijks een prachtig midzomeravondfeest plaats in Abbenbroek, wat inmiddels al niet meer is weg te denken en wat door haar succes mede een steunpilaar binnen de club vormt.

  Onze vereniging heeft zich vooral vanaf eind zestiger jaren ontpopt als een club, waarin veel kan, waarbij saamhorigheid, gezelligheid en prestatiegerichtheid ieder op zich heel veel aandacht krijgen. Naast een toenemende drang om een treedje hoger op de competitieladder te komen is er veel aandacht voor nevenactiviteiten, zoals gezellige avondjes, drukbezochte clubavond op de donderdagavond en vele andere evenementen.
  Het ledental is op dit moment stabiel, maar een bescheiden toename hiervan zou zeer welkom zijn. De charme van een relatief kleine vereniging als Abbenbroek is ook gelegen in het feit dat alle leden elkaar redelijk goed kennen en de "sociale afstanden" kort zijn.
  Het effect daarvan is, dat een nieuw lid zich dan ook zeer snel opgenomen zal voelen en zijn inbreng kan hebben.

  Eindconclusie is dan ook, dat lid worden van de vv Abbenbroek voor velen aantrekkelijk zal zijn. 

  Lid worden is dus het parool!!!