• Beste leden, 

  Zoals velen van jullie inmiddels hebben gehoord zijn er in de afgelopen maanden enkele wisselingen binnen het bestuur van onze club geweest. 

  Om te beginnen heeft Cor Plomp, tot voor kort Secretaris binnen het bestuur aangegeven per dit seizoen zijn taken binnen het bestuur neer te leggen. Voornaamste reden hiervoor is de combinatie van zijn dagelijkse werk in het onderwijs waarbij hij vaak langere tijd van huis is, en daarnaast het toch wel behoorlijke aantal uren welke in deze functie gestoken moet worden. Dit bleek uiteindelijk voor Cor niet te combineren, waardoor hij heeft moeten besluiten zijn functie neer te leggen. Als bestuur vinden wij het jammer Cor als lid te verliezen, maar begrijpen wij zijn beslissing. Om het bestuur weer compleet te maken, wordt momenteel een short-list met kandidaten samengesteld. Deze kandidaten zullen op korte termijn worden benaderd om te kijken of zij iets voelen voor een bestuursfunctie. Voorlopig zal Tom van der Hoek de taken van secretaris waarnemen.  

  Naast het aftreden van Cor heeft ook het voormalig Jeugdbestuur, onder leiding van Marco van Dien, aangegeven in zijn geheel te stoppen. De laatste jaren werd het Jeugdbestuur gevormd door Mirjam Gardenier, Gerdina van Bodegom en Jeroen Eerland, met als voorzitter zoals eerder aangegeven Marco van Dien. Mede vanwege het geringe aantal jeugdleden is er door het hoofdbestuur besloten geen nieuw jeugdbestuur aan te stellen. In plaats van een volledig bestuur is de beslissing genomen om 1 persoon binnen het hoofdbestuur verantwoordelijk te maken voor de jeugd. Hiervoor is met ingang van dit seizoen Amellita Molenberg bereid gevonden plaats te nemen in het hoofdbestuur als “bestuurslid Jeugdzaken”. Alle vragen/opmerkingen omtrent Jeugdzaken kunnen dan ook aan haar gesteld/met haar besproken worden.  

  Namens het voltallige bestuur willen wij alle aftredende bestuursleden hartelijk danken voor hun inzet voor onze club, en wij hopen hen nog vaak als supporter op “Sportpark Abbenello” te mogen begroeten. Daarnaast wensen wij Amellita vanaf deze plek veel succes in haar nieuwe functie binnen het bestuur. 

  Namens het Hoofdbestuur, 

  Michel Blok