• De jaarlijkse boutavond c.q. rad van avontuur van de voetbalvereniging Abbenbroek zal ook dit jaar doorgang vinden. Vanwege alle coronaperikelen is het dit jaar niet mogelijk om dit in cafe Oudeland te doen en zijn de mogelijkheden bekeken om dit gebeuren op een alternatieve wijze doorgang te laten vinden. Het mag duidelijk zijn, dat we als club in deze zware financiele tijden, de inkomsten uit de boutavond keihard nodig hebben, vandaar deze actie.

  De opzet is voorverkoop van nummers voor deelname aan het rad, waarbij men vooraf een bedrag naar de bankrekening van de club overmaakt en men aangeeft, waar men aan wil deelnemen.

  Een voorbeeld:

  Men maakt € 50 over naar de betr. bankrekening en geeft op het bijgaande invulformulier aan, waaraan men wil deelnemen. Bijv. € 25 aan de "normale" series en € 25 aan "half varkenpakket"- series. Lootjes voor de normale series kosten € 1,00 en gaan in een veelvoud van 5 series gelijk, zoals dit op de traditionele boutavond ook verliep, dus telkens 5 series voor € 5,00. Lootjes voor het "half varken"-pakket kosten € 5,00 per lot. Hierbij worden ook nog troostprijzen verloot.

  Na het indienen van het invulformulier per email naar han.brinkman@planet.nl of fysiek inleveren bij hem en na betaling van het te verloten bedrag, ontvangt u als deelnemer vooraf de getallen en serienummers waarmee u meedoet.

  Gewonnen prijzen worden in de dagen direct na het raddraaien bij u thuis bezorgd.

  Het rad zal draaien in onze cantine zonder bezoekers op zaterdag 19 dec. Dit hele gebeuren wordt gefilmd en vervolgens uiterlijk zondag 20 dec. op de website van de v.v. Abbenbroek gezet, waarna iedereen kan kijken of men prijs heeft. Website-adres is www.vvabbenbroek.nl.

  We hopen als organisatie, dat velen van onze trouwe jaarlijkse bezoekers en anderen, hieraan willen deelnemen en op die manier de club willen steunen. In de wandelgangen is ons al gebleken, dat velen dit een origineel initiatief vinden en hun deelname al hebben toegezegd. Hopelijk U ook!!

  Binnenkort volgt ook nog een mailing naar trouwe jaarlijkse deelnemers en anderen. Daarbij gevoegd is dan ook een deelnameformulier.

  De trekking van de grote loterij zal ook in de cantine tijdens het raddraaien plaatsvinden: dit ter info.

  Voor evt. nadere informatie of gewenste deelname kunt u bellen met Hans Brinkman, tel. 06- 20693895.

  Namens de activiteitencomm.,

  Hans Brinkman en Piet van Marion.