• Bardiensten door leden

  Beste leden vv Abbenbroek

  De huidige situatie is dat er enkele personen iedere openingszaterdag dienst willen doen en ook de nodige ervaring hebben opgebouwd met o.a. het openen van de kantine en de afsluiting aan het eind van de dag. Deze personen kunnen het uiteraard niet alleen, maar dienen hulp te krijgen, waarbij de ervaren bardienstmedewerker de leiding heeft. 

  De kantine commissie heeft een aantal personen binnen de club gesproken en geconstateerd, dat er best spelende leden zijn, die hun steentje willen bijdragen.

  Verwachting van de kantine commissie is, dat 2 tot 3 diensten per persoon max. nodig zijn om alles het gehele jaar te bezetten op de zaterdagen.

  Voorstel

  Alle spelende leden bardiensten of (indien mogelijk) keukendienst te laten lopen gedurende periodes van 2 of 3 uren direct voorafgaand of direct na afloop van hun eigen wedstrijd. Mocht een lid dit niet willen of kunnen doen, dan dient hij per dienst € 15te voldoen bij de bardienst coördinator, welke het betreffende geld overhandigd aan de penningmeester. Het rooster voor de inzet van spelende leden wordt ruimschoots vooraf, uiterlijk donderdag voor de wedstrijd, bekend gemaakt aan alle betrokkenen. Ruilen met een ander spelend lid is toegestaan, maar dient wel vooraf te worden doorgegeven aan de bardienst coördinator (in dit geval Gayle Akkermans, 06-83561691)

   

  Alvast bedankt voor jullie medewerking.

  De kantinecommissie