Overig nieuws

Eindejaarsactiviteiten  om  te  noteren  in  uw  agenda!!!!

 

Grote loterij

 

De loten voor de grote loterij worden momenteel uitgezet onder de leden en supporters om deze te

verkopen.

Deze loterij is een belangrijke post van inkomsten voor onze club,  dus hierbij de oproep aan onze

leden om hun uiterste best te doen deze loten weer aan de man te brengen.

 

The Jagger Casino in Spijkenisse is sponsor van onze loterij geworden, waarvoor we hen langs deze

weg hartelijk willen danken.

 

De trekking van deze loterij zal plaatsvinden tijdens de alom bekende boutavond op zaterdag

16 dec. a.s. in cafe Oudeland.

 

Boutavond voetbalver. Abbenbroek

Zat. 16 dec. a.s. houdt de vv Abbenbroek weer haar jaarlijkse boutavond in Cafe Oudeland te Abbenbroek.

Het rad van avontuur draait vanaf 19.00 uur voor de jongeren en vanaf  20.30 voor volwassenen.

Er zullen uiteraard weer veel bout en andere “kerstsfeer”-prijzen te winnen zijn en voorts worden er ook weer (kant en klare) “halve varkens”-pakketten verdraaid.

 Later op de avond zal verder de trekking van de grote loterij worden verricht en is er muziek en gelegenheid tot dansen.

 

 Klaverjassen bij v.v. Abbenbroek

 Zaterdag  30 dec. a.s. is er weer boutklaverjassen in de cantine van de voetbalver. Abbenbroek, aanvang

14.30 uur.

Tevens wordt er een tombola gehouden en zal er een “half varken”-pakket worden verloot.

Inschrijvingen vooraf kunnen worden gedaan bij Hans Brinkman, tel. 662540 of han.brinkman@planet.nl.

 Nieuwjaarsreceptie v.v. Abbenbroek

 De nieuwjaarsreceptie van de voetbalver. Abbenbroek zal worden gehouden op zaterdag 6 jan. a.s.,

aanvang 16.00 uur.

Alle leden, sponsors, trouwe supporters, leden van de club van honderd en andere sympathisanten

zijn van harte welkom.