Organisatie

Hoofdbestuur

Voorzitter                                          H. Brinkman       0181-662540

Secretaris                                           K.Finch                0613426510

Penningmeester                               L. Overhand       0181-661016

Wedstrijdsec/jeugdzaken                M.T.C v Diën     0653261593

Activiteiten                                        P. Slijkhuis         0181-664345

Communicatie                                  B. Verwijs           0648761028

Jeugdbestuur

Voorzitter                          M.T.C. v Diën                  0653261593

Penningmeester               M. Gardenier                   0181-661524

Algemeen lid                     J. Eerland                          0613901498

Algemeen lid                    G. van Bodegom               0181-664141

Commerciele Activiteiten Commissie

P Slijkhuis           0181664345

B. Verwijs           0648761028

H. Brinkman       0181662540

L. Overhand       0181-661016

Onderhoud commissie

velden/machines                   

J. vd Lely       0181-661707

M. vd Meer     0615201852

gebouwen/reclamenborden 

H Brinkman    0181-662540

 

SPELERSRAAD

VOORZITTER: 

Bram Roukema

LEDEN:

Freek Verweel, Michel Blok, Jordi de Looze, Rene Bussink,Dennis Holsteijn, Ivan Scholten, Robert Bout  Michiel van Bodegom en Marco van Diëen. 

Consul

J. vd Lely     0181-661707

Ere leden

Ere-Voorzitter     W. Luyendijk

Ere-leden           J Brinkman (IM),

                            H v Bodegom 

                            M v Diën Sr

                            J vd Lely

                            P v Marion