Startpagina

Bedroefd om het verlies delen wij U mee, dat in haar slaap is overleden, mijn partner en moeder

                        Debora Visser – Batenburg

31 Oktober 1946                                                13 Februari 2018

 

                                  Cok Hoogendoorn

                                  Ron Batenburg

Correspondentieadres:        Haasdijk 14 A, 3261 LD  Abbenbroek

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op maandag 19 februari tussen 10.30 en 11.30 uur in de koffiekamer van uitvaartcentrum de Ommering, Oprelseweg 3 te Spijkenisse, waarna de plechtigheid zal plaatsvinden.
Daarna zal Debbie begraven worden op de Nieuwe Begraafplaats aan de Kouwenhovenseweg 3 te Abbenbroek.  Aankomst op de Begraafplaats ca. 12.50 uur.

 

 

Overlijden Debbie

Dinsdagmorgen jl.. kregen we het bericht, dat onze bar- en keukenmedewerkster
Debbie Visser was overleden.  Het was bekend dat het de voorbije weken absoluut
niet goed ging met haar, maar uiteindelijk kwam dit bericht toch nog onverwacht
tot ons.
Zaterdag 7 januari jl.. stond ze nog achter de bar en nu dit overlijden!

Debbie heeft zo’n 17 jaren binnen onze club een grote bijdrage geleverd aan het
vervullen van bardiensten, keukendiensten en allerlei incidentele horeca-achtige activiteiten. Ze was altijd bereid om in noodgevallen en dikwijls op zeer korte termijn “gaten te dichten”.
Haar opgeruimde karakter en soepele opstelling had ook tot gevolg, dat ze zeer goed overweg kon met alle andere bar- en keukenvrijwilligers.

Ook langs deze weg willen we als bestuur van de club onze grote dank en waardering uitspreken voor haar grote inbreng gedurende al deze jaren. 

Cok en de familie wensen we veel sterkte toe in de komende tijd.

                                                                            Bestuur v.v. Abbenbroek